top of page

Privacyverklaring 


Als organisatie is Barbara Linde verplicht om u te informeren over de reden waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Uw gegevens worden door Barbara Linde altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld en beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2022

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Barbara Linde 
KvK nummer 63841274
barbaralinde@protonmail.com
06-47163608

adres: papelaan 28 te Voorschoten

Het gebruik van persoonsgegevens door Barbara Linde.
Barbara Linde verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. 

 

Persoonsgegevens  
Barbara Linde verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Functionele mogelijkheden, gezondheid en belastbaarheid

 • Gegevens plan van aanpak, werkplan

 • Gespreksverslagen

 

Doeleinden  

Barbara Linde verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een veilige en efficiënte dienstverlening (diensten: TRE, SSP, Presence Therapy, Boundless Body voor stress en trauma)

 • Beheer van het klantenbestand

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Het bieden van begeleiding op maat

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Benchmarking, Klanttevredenheidsonderzoek

 • Facturering

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen

 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Barbara Linde hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

 • De bescherming van haar financiële belangen

 • De verbetering van haar diensten

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
Barbara Linde zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden in uw persoonlijk dossier en in onze klantenadministratie zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Uw persoonsdossier wordt maximaal 2 jaar bewaard. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Barbara Linde zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Barbara Linde passende beveiligingsmaatregelen genomen. Onze website maakt gebruik van een (betrouwbaar) SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het (groene) slotje en/of het woord ‘veilig’ voor de URL. Uw persoonlijke gegevens in onze klantenadministratie en andere systemen zijn goed beveiligd, met een up-to-date virusscanner en een goed beveiligde (encrypted) server en back-up van de gegevens. Zoals eerder beschreven worden uw gegevens alleen met derden gedeeld wanneer daar een functionele reden voor is. De partijen met wie wij uw gegevens delen, hebben allen een verwerkingsovereenkomst met ons over het gebruik van uw gegevens. Oftewel: uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

Inzage
U heeft het recht om Barbara Linde een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Barbara Linde verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Barbara Linde van der Vlugt 

Papelaan 28 2252 EJ Voorschoten 

barbaralinde@protonmail.com

06-47163608

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Barbara Linde, neem dan gelijk contact met ons op. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Barbara Linde kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Discover offerings in Voorschoten

(near leiden and Den Haag)

bottom of page