top of page

Privacyverklaring 


Als organisatie is Barbara Linde verplicht om u te informeren over de reden waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Uw gegevens worden door Barbara Linde altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld en beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juli 2023

 

De AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Voor deze datum hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij ons aan houden omdat we gegevens van jou vastleggen. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten je hebt als betrokkene.

Hieronder geven we een korte samenvatting van ons privacyreglement.

 

Dossier
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat we als je therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je (of jullie) situatie en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die we, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

· Als uw begeleidende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarbij hebben we een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen mogelijk ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming (tot op heden nog nooit voorgevallen).

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

· Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we je daarover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Heeft u hier bezwaar tegen, dan is het mogelijk om via een schriftelijk verzoek het dossier eerder te laten vernietigen. Dit verzoek u via een email versturen naar bvandervlugt@icloud.com

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

· Je naam, adres en woonplaats

· Je geboortedatum

· De datum van het consult

· Een korte omschrijving van het consult. Bijvoorbeeld: 24504 Psychosociale therapie

· De kosten van het consult

Privacy policy website

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.barbaralinde.com bezoekt.

 

1. Beheer De website www.barbaralinde.com is eigendom van Barbara Linde en staat onder beheer van WIX de contactgegevens van Barbara Linde zijn te vinden op voornoemde website.

 

2. Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.babaralinde.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b. WIX zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Barbara Linde.

 

3. Cookies

a. www.barbaralinde.com maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.barbaralinde.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

d. www.barbaralinde.com maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

 

4. Vragen Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Babara Linde, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

 

5. Disclaimer Barbaa Linde is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

6. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Babara Linde

 

7. Gegevens die door de klant verstrekt worden Barbara Linde kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het verwerken van de bestelling.

b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Barbara Linde denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

d. Gegevens verstrekken aan derden: Gegevens die door de klant aan Barbara Linde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Barbara Linde verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

9. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. Barbara Linde kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Barbara Linde voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Klachtenprocedure

In het geval er sprake is van een klacht of onvrede over de therapie of therapeutische relatie en deze is niet in samenspraak met Barbara Linde op te lossen, dan kunt u contact opnemen met beroepsgroep de NFG om daar de wettelijke Wkggz procedure te volgen waar de therapeute onder valt. U kunt hiervoor deze link gebruiken https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. 

Discover offerings in Voorschoten

(near leiden and Den Haag)

bottom of page